0186-615352
0item(s)

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

Product was successfully added to your shopping cart.

Disclaimer

Algemeen

Jimmy Products B.V. (Kamer van Koophandel 23072817), hierna te noemen Jimmy Products, verleent u hierbij toegang tot www.popcorn.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Jimmy Products behoudt zich daarbij het recht voor op elk mo ment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Jimmy Products spant zich in om de inhoud van www.popcorn.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondan ks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.popcorn.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer - en typefouten. U kunt op basis van dergelijke f outen geen overeenkomst claimen met Jimmy Products.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Jimmy Products en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Jimmy Products, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.